Ads1

Bảng giá khuyến mãi võ phục Karate Hè 2013

Bảng giá Võ Phục Karate của cty Michaco
Hiệu 2M:                                              Hiệu Minh Châu
106-119cm- Số 1: 84.500 VND ----------------------- 102.700 VND
120-129cm- Số 2: 87.100 VND ----------------------- 106.600 VND
130-139cm- Số 3: 89.700 VND ----------------------- 120.900 VND
140-144cm- Số 4: 98.800 VND ----------------------- 123.500 VND
145-149cm- Số 5: 101.400 VND ----------------------- 131.300 VND
150-154cm- Số 6: 104.000 VND ----------------------- 133.900 VND
155-159cm- Số 7: 106.600 VND ----------------------- 135.200 VND
160-164cm- Số 8: 109.200 VND ----------------------- 137.800 VND
165-169cm- Số 9: 111.800 VND ----------------------- 140.400 VND
170-174cm- Số 10: 114.400 VND ----------------------- 145.600 VND
175-179cm- Số 11: 117.000 VND ----------------------- 148.200 VND
180-189cm- Số 12: 122.200 VND ----------------------- 153.400 VND

Đai không thiêu : 10.000vnđ
Đai thiêu            : 15.000vnđ

Hàng dày 100% Coton Hiệu Black lion
Đồ trẻ em :
1m10 : giá 230.000vnđ
1m20 : giá 240.000vnđ
1m30 : giá 250.000vnđ
1m40 : giá 260.000vnđ
1m50 : giá 270.000vnđ

Đồ người lớn :
1m60 : giá 500.000vnđ
1m70 : giá 520.000vnđ
1m80 : giá 540.000vnđ
1m90 : giá 560.000vnđ
2m00 : giá 580.000vnđ

No comments