Ads1

CÁCH VẬN KHÍ LUYỆN CÔNG PHÁ GẠCH - PHẦN 1

Cách vận khí luyện công phá gạch - Phần 1

1. Chuẩn bị:

Chân phải ở phía trước thành cung bộ ( Đinh Tấn, tấn Zen), chân trái phía sau chống xuống dất, đầu gối cách gót chân phải 1 nắm đấm, bàn tay trái chống chéo vào eo lưng, cánh tay phải buôn xuống phía dưới.

2. Hít khí:

Bàn tay phải nắm thành quyền, cánh tay phải từ phía dưới hướng ra sau lên trên vung lên phía trên đầu, cánh tay phải gầntai phái, lòng quyền hướng sang trái.

Ý niệm:
Dùng ý dẫn khí, khí từ huyệt Đan điền thăng lên phía trên tụ khí tại huyệt Đản trung.

3. Thở khí:

Phần trên thân người gập về phí trước, cánh tay phải đột nhiên vỗ đè xuống dưới, từ quyền biến thành chưởng, chưởng, chưởng tâm ( lòng bàn tay) hướng lên trên, cách mặt đất một nắm tay thì ngừng.

Ý niệm:
Dùng ý dẫn khí, khí từ huyệt Đản trung trầm xuống Đan điền, qua huyệt Hội âm, huyệt Vĩ lư, huyệt Mệnh môn, huyệt Đại chùy, lại qua huyệt Kiên tỉnh (khoảng giữa xương bả vai và xương đòn, trước xương to 1,5 tấc), huyệt Khúc trì ( đầu ngoài nếp gấp khuỷu tay) đến huyệt Lao cung ( bàn tay), Khí truyền đến lòng bàn tay, tựa như dùng khí mở đá. Phải, trái thay đổi nhau, luyện tập nhiều lần.

xem tiếp phần 2 bằng cách click ngay vào link Cách vận khí luyện công phá gạch - Phần 2

No comments