Ads1

Chương trình huấn luyện Suzucho từ đai trắng đến đai đen

SUZUCHO  KARATEDO  RYU


CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆNKYU


CẤPTHỜI


GIANMÀU    ĐAIKATAKODENSHIAI01 thángĐai trắng101 thángĐai trắng + 1 vạch xanhYoko Shodan91 thángĐai trắng + 2 vạch xanhYoko Nidan81 thángĐai trắng + 3 Vạch xanhHeian Shodan71 thángĐai trắng + 4 vạch xanhYoko SandanHeian Nidan62 thángĐai xanhHeian Sandan


Heian Yondan52 thángĐai xanh + 1vạch nâuYen Shodan


H.J. Shodan42 thángĐai xanh + 2 vạch nâuYen Nidan


Te Waza 50 thếHeian Godan32 thángĐai xanh + 3 vạch nâuH.J. NidanEmpi


(Shotokan)22 thángĐai xanh + 4 vạch nâuH.J. SandanBASSAI DAI


(Shotokan)16 thángĐai nâuYen SandanJion


(Shitei Shotokan)Nâu C.I6 thángĐai nâu + 1 bệt đenYen YondanKankudai


(Shitei Shotokan)Shodan2 nămĐai đen


Huyền đai đệ nhất đẳng


(chỉ mang đai đen không có vạch trắng )


-Uke Waza 50 thế

-Yen Kata Godan

-Te Ashi Waza

-Kuatsu

-Tiếng thét KIAI

-Kihon Nunchaku

-Kihon Tonfa

-Phụ tá HLV
-Hoàn chỉnh luật thi đấu W.K.F.

-Kỹ chién thuật thi đấu thành tích cao.

-Bassai Dai

(Shotokan)

-Bassai Dai

(Shitei-Shito Ryu)

-Kumite Shiai

-Tora Guchi

-Meikyo

(Shoto Kan)

-Wankan

(Shoto Kan)

Nidan02 nămĐai đen + 2 vạch trắng


-Maki Shodan

(phân thế)

-Maki Nidan

(phân thế)

-Kihon Kumanote

(giai đoạn 1)

-Kumanote (giai đoạn 2 Randori)

-Nunchaku Kata.

-Tonfa Kata.

-Atemi Waza

-Nghiên cứu, soạn 1 Te Waza, 20 động tác có phân thế.

Ashi Waza

-Phụ tá HLV.

-Nghệ thuật đứng lớp.
-Basai Sho

(Shotokan)

-Kanku Sho

(Shotokan)

-Wanshu

(Shito Ryu)

-Thực hành trọng tài Kumite.

-Gojushiho Sho

(Shotokan)

-Gojushiho Dai

(Shotokan)

-Nijushiho

(Shotokan)

-Lý thuyết, thực hành trọng tài phụ Kumite - Trọng tài chính Kumite.

Sandan03 nămĐai đen + 3 vạch trắng


-Atemi Waza

-Kumanote (gđ 3)

-Manrikigusari

(xích vạn năng)

-Maki Kata

-Yen Kata Rokudan (từ đt 1 -đt 40 )

-Phương pháp hồi sinh.

-Yen Kata Rokudan (từ đt 41 - đt 80 )

-Nghiên cứu, soạn 1 Te Waza tối thiểu 30 đt có phân thế .

-Nghiên cứu, soạn 1 bài Kata kỹ thuật truyền thống Suzucho - từ 30-35 đ/t có lý giãi phân thế.

-Đãm nhận chức vụ huấn luyện viên trưởng một Câu lạc bộ.
-Seipai

(Shitei Goju )

-Saifa

(Shitei Goju)

-Sanchin

(Goju)

-Jitte

(Shito)

-Chinto

(Shitei Wado)

-Sochin

(Shotokan)

-Unsu

(Shotokan)

-Seienchin

(Shitei Shito)

-Seishan

(Shitei Wado)

-Lý thuyết thực hành trọng tài phụ Kata - trọng tài chính Kata.

Yondan04 nămĐai đen + 4 vạch trắng


-Atemi aza

-Yen Rokudan (Từ đt 81 - 120 )

-Randori Tonfa

-Huyệt đạo

-Nghiên cứu, soạn 1 Te Waza tối thiểu 40 đ/t có phân thế

-Nghiên cứu, soạn 1 bài Kata truyền thống Suzucho - từ 50 đến 60 đ/t có giãi thích phân thế.

-Nghiên cứu soạn 10 bộ Te Ashi Waza theo kỹ chiến thuật truyền thống Suzucho.

-Đãm trách trưởng phân chi khu của một đơn vị cấp Huyện.
-Tensho

(Kiko Shito Ryu)

-Anna

(Shito )

-Niseishi

(Shito )

Godan05nămĐai đen + 5 vạch trắng


-Atemi Waza

-Gyaku Kata Koden (03 bài Maki)

-Nghiên cứu soạn 1 Te Waza tối thiểu 50 đ/t có phân thế.

-Nghiên cứu soạn 1 bài Kata truyền thống Suzucho từ 60-70 đ/t có giãi thích phân thế.

-Đãm nhận trưởng phân khu của một đơn vị cấp Tỉnh.
-Kururunfa

(Shito )

-Chatanyara

Kushanku (Shito)

Rokudan06 nămĐai đen + 6 vạch trắng


-Atemi Waza

-Gyaku Kata (từ Yen 1 đến Yen 5)

-Nghiên cứu, soạn 1 bài Uke Waza 50 đ/t, có phân thế.

-Đãm nhận trưởng khu vực của một đơn vị có 10 phân khu.

No comments