Ads1

Hình ảnh ngày giỗ tổ hệ phái Suzucho Karatedo 7/1 (âm lịch)

Ngày 7/1 (âm lịch) tại Võ đường Bodankumi BCH Hệ phái đã tổ chức lễ Giỗ tổ của hệ phái Suzucho KarateDo


 

Nguyễn Phú Minh (Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments