Ads1

SAE KATA SHODAN

Chuyển chân trái ra Zenkutsu :

4-hướng 8- H. Zen + Gyaku Tsuki (có nhập thêm)

Rê chân phải lên trước chân trái, nhón :

5-hướng 8- M. Neko + M. Sage Ura Uchi ( đánh xuống đầu)

Chuyển chân phải qua hướng số 2 :

6-hướng 2- M. Zen + M.Gedan Barae

Okurri đến hướng 2:

7-hướng 2- M. Zen + Gyaku Tsuki (có nhập thêm)

Nguyên hướng, rê chân phải về trước chân trái, nhón:

8-hướng 2- M. Neko + M.Gedan Harae +Sae trái thủ thượng đẳng phải.

Chuyển ra zen, Sae phải đánh xéo từ cổ phải xuống :

9-hướng 2- M. Zen + M. Sage Naname Uchi

Đánh xong có tư thế sau đây:

10-hướng 2- M. Zen + M. Yoko Gedan Barae + Sae trái thủ hông)

Okurri chân trái lên và chân phải ra hướng 4 :

11-hướng 4- H. Kokutsu + M. Age Uke.

Chuyển chân phải ra zen :

12-hướng 4- M. Zen + Gyaku Tsuki (có nhập thêm)

Chân trái lên tấn Neko, đánh hướng 4.

13-hướng 4-H. Neko + H. Sage Ura Uchi +Sae phải thủ hông,

Chân trái đang nhón nhưng tiếp theo Chân Phải lại chuyển qua hướng 6 : Hai Sae quất vào mặt đối phương như sau :

14-hướng 6- M. Shiko + Jodan Moro Mawashi Uchi.

Tiếp tục sẽ Okuri và đá ngang về hướng số 5 xong hạ xuống hướng số 5 như sau :

15-hướng 5- M.Yoko Geri hạ xuống 5:

16-hướng 5- M.Shiko + M. Chudan Soto Uke + Sae trái dưới.

Okurri nhập vào ½ bước:

17-hướng 5- M. Shiko + M. Yoko Chudan Hiji Uchi.(có nhập thêm)

Nguyên tấn, sẽ gỏ từ trên xuống :

18-hướng 5- M. Shiko + M. Sage Ura Uchi.

Chuyển chân phải thành tấn Fudo :

19-hướng 5- M. Fudo + M. Otoshi Uke + Y, H. Tate Nukite Uchi.(có nhập thêm)

Ushuro taekawashi :

20-hướng 1- M. Kokutsu + H. Age Uke

Chuyển chân trái ra Zen :

21-hướng 1- H. Zen + Gyaku Tsuki.

Rút chân trái về Hạt tấn (thân số 3, mặt và thế thủ 1)

22-hướng 1- H. Tsuru Ashi + H. Manji Kamae.

23-hướng 1- Jumbi-Rei.

(Theo Vs Lê Văn Thạnh)

No comments