Ads1

TSUKI WAZA ( Bộ tay )
1.Teken Tsuki2.Moro Teken Tsuki3.Moro TateKen Tsuki4.Mawashi Teken Tsuki5.Age Tsuki6.Ura Ken Tsuki7.Kagi Tsuki8.Yama Tsuki9.Jodan Tsuki + Y Gedan Ura Tsuki (Awase Tsuki )10.Moro Yoko Tsuki 

(Theo Hệ Phái Suzucho Karatedo)

No comments