Ads1

UCHI WAZA ( BỘ TAY ĐÁNH, ĐẢ) - PHẦN II

 Ngày hôm nay Minh Nghĩa Đường gửi tới các bạn UCHI WAZA ( BỘ TAY ĐÁNH, ĐẢ) - PHẦN II trong chương trình học võ Karate bằng hình ảnh, các bạn để ý kỹ và thực hành nhé.

6.Ippon Nukite Uchi7.Gohon Nukite Uchi8.Moro Hama Uchi9.Haito Uchi10.Naname Shuto Uchi11.Ura Shuto Uchi 

(Theo Hệ Phái Suzucho Karatedo)


Trên đây Minh Nghĩa Đường vừa giới thiệu UCHI WAZA ( BỘ TAY ĐÁNH, ĐẢ) PHẦN II thuộc phần kỹ thuật căn bản Suzucho Karatedo, các bạn comment FB xuống phía dưới để tiếp tục theo dõi phần III nhé. xin cảm ơn!

No comments