Ads1

UCHI WAZA ( BỘ TAY ĐÁNH, ĐẢ) - PHẦN IV

Ngày hôm nay Minh Nghĩa Đường gửi tới các bạn UCHI WAZA ( BỘ TAY ĐÁNH, ĐẢ) – PHẦN IV trong chương trình học võ Karate bằng hình ảnh, các bạn để ý kỹ và thực hành nhé.







































































19.Seiryuto Uchi







20.Moro Haito Uchi







21.Moro Shuto Uchi







22.Toho Uchi







23.Moro Toho Uchi







24.Koken Uchi







25.Hira Ken Uchi







26.Washide Uchi







27.Ippon Ken Uchi



 
Ghi chú : Kỹ thuật Ura Uchi, Ura Ate, Ura Haito và Haishu Uchi của Suzucho : Cánh tay ra đòn không thẳng như của ShotoKan .

 

(Theo Hệ Phái Suzucho Karatedo)


Trên đây Minh Nghĩa Đường vừa giới thiệu UCHI WAZA ( BỘ TAY ĐÁNH, ĐẢ) PHẦN IV thuộc phần kỹ thuật căn bản Suzucho Karatedo, các bạn comment FB xuống phía dưới để tiếp tục theo dõi phần V ( phần cuối) nhé. xin cảm ơn!



No comments