Ads1

Tự vệ nữ Vovinam - Quân đội HCV Giải CLB toàn quốc 2016


Học võ tự vệ nữ là một trong những phần học hữu ích của môn phái vovinam
Một trong những phần thi đấu hay đặc sắc tại các kỳ thi đấu của Vovinam các cấp

No comments