Ads1

Chương trình huấn luyện Suzucho Karatedo Kyu 5

KYU 5    

Màu đai     :Đai xanh + 01 vạch nâu

Thời gian   :02 tháng

THỂ LỰC :Các bài tập nâng cao sức mạnh - sức nhanh của tay và chân

DACHI      : -Hangetsu Dachi

- Ôn luyện Sanchin Dachi

TEWAZA :

-Manji Uke (Shuto + Tken)

-Age Uke + Y.Chudan Uchi Uke

-Seiryuto Uchi

-Khoá tay

-Moro Haito Uchi - Uke

-Morote Yoko Tsuki

-Moro Yoko Shuto uchi

-Te Waza 3-4-5 (những bộ tay trong Yen Kata Shodan)

TE ASHI WAZA :4 - 5 - 6

KUMITE :Kaeishi Kumite  từ số 8 đến 15

KATA     :-Yen Kata Shodan

- H.J. Kata Shodan

ASHI WAZA :

-Kansetsu Geri

-San kaku Geri

-Ashi Barae

-Ashi Harae

-Sage Geri ( tấn công Kakato)

TAESABAKI :

-Giao động di chuyển : vào - chuyển chéo - chuyển lui .

-vào 1 bước - vào 2 bước - vào 3 bước

CHƯƠNG TRÌNH THI LÊN KYU 4 (Đai Xanh 2 vạch Nâu)


1.Kata Shiai : Heian Yondan                                        :10/15 đ

2.Kumite :

-Thực hiện 3 kỹ thuật Kaeshi Kumite - giới hạn từ số 8 đến 15.

Mỗi kỹ thuật 5đ x 3kt = 15 đ                                         :10/15 đ

3.Kata Koden:Yen Kata Shodan                                 :10/15 đ

Điểm trung bình đạt     : 30/45 đ

No comments