Ads1

Chương trình huấn luyện Suzucho Karatedo Kyu 4

KYU 4

                             Màu đai     :Đai xanh + 2 vạch nâu

Thời gian   :02 tháng

THỂ LỰC  :Các bài tập thân pháp - nâng cao sức mạnh tay, chân

LUẬT         :Phổ biến luật W.K.F của Liên đoàn Karatedo Thế giới

TEWAZA   :

-Ura Tsuki

-Toho Uchi + Uke

-Moro Toho Uchi + Uke

-Bộ tay 50 động tác (Te Waza 50 thế)

KAMAE     :       -Yama Kamae (Teken - Shuto - Nihon Nukite....)

TAESABAKI:Di chuyển đổi bước vào - đổi bước phóng - chuyển né tránh với các hướng và phản công - tích cực - tiêu cực - di chuyển chọn thời điểm.

TE ASHI WAZA : 7 - 8- 9

ASHI WAZA :     -Tobi Nidan Geri

- Nidan Geri

- Sandan Geri

- Yondan Geri

-Godan Geri

KUMITE :           -Ippon Kumite từ số 1 đến 15

TEWAZA :6 - 7 - 8

(Những bộ tay của Yen Nidan )

KATA :               -Yen Kata Nidan

-Heian Godan

KUMITE SHIAI :Tập đấu theo luật W.K.F.

CHƯƠNG TRÌNH YTHI LÊN KYU 3 (Đai Xanh 3 vạch Nâu)


1.Kumite :

-Thực hiện 3  kỹ thuật Ippon Kumite giới hạn từ số 1 đến 15

((5đ/1kt x 3 = 15 )                                                :10/15 đ

2.Kata Koden :-Yen Kata Nidan                        :10/15 đ

-H.J. Kata Shodan                      :10/15 đ

Điểm trung bình đạt      : 30/45 đ

No comments