Ads1

Chương trình huấn luyện Suzucho Karatedo Kyu 2

KYU 2

                             Màu đai     :Đai xanh + 4 vạch nâu

Thời gian   :02 tháng

THỂ LỰC  :Các bài tập nâng cao các tố chất thể thao

TAESABAKI : Di chuyển áp đảo với các chiến thuật trên trục - chéo - lùi vào....

ASHI WAZA :Tiếp tục rèn luyện Ashi Barae - Ashi Harae

TEWAZA  :

-Katame Hiki Osu

-Yama Nukite

-TeKubi Uke

-Nagashi Tekubi Uke

-Otoshi Uchi

-Awase Tsuki

-Ryosho Tsukamite Uke (Đở bắt 2 tay cùng một lúc)

-Toraguchi. (hàm ngưu)

KUMITE    :        -Ipppon Kumite thời điểm từ 16 - 30

-Jiyu Ippon Kumite từ 1 - 15

TEWAZA  :        -12 - 13

KATA        :        -Basai Dai

-H.J. Kata Sandan

TE ASHI WAZA :-13 - 14 - 15

KUMITE    :        -Tập đấu theo luật

CHƯƠNG TRÌNH THI LÊN KYU 1 (Đai Nâu)

1.Kata Koden : -Yen Kata Shodan                      : 10/15 đ

-Yen Kata Nidan                         : 10/15 đ

-H.J. Kata Sandan                       : 10/15 đ

4.Kata  Shiai :  -Bassai Dai                                 : 10/15 đ

3.Kumite Shiai :-Đấu 1 trận với cùng đai           : 06/10 đ

-Đấu 1 trận với trên đai             : 06/10 đ

Điểm trung bình đạt :      52/80 đ

No comments