Ads1

Chương trình huấn luyện Suzucho Karatedo Kyu 3

KYU 3

                             Màu đai     : Đai xanh + 3 vạch nâu

Thời gian   :02 tháng

THỂ LỰC :Các bài tập nâng cao sức mạnh, sức nhanh của tay và chân

LUẬT         :Tiếp tục phổ biến và kiểm tra về luật thi đấu .

TAESABAKI :Các hướng công, phản theo đồ hình quốc tế (1-8)

TEWAZA  :

-Hasami Uchi

-Uke Waza 50 thế (gd 1 = 25 động tác)

ASHI WAZA :    -Sokubo Uke (ống quyển đở )

-Tobi Mae Geri

-Yoko Tobi Geri

-Tobi Mawashi Geri

KUMITE    :        -Ippon Kumite từ 16 - 30

-Ippon Kumite thời điểm từ 1 - 15

TEWAZA  :        -Số 9 - 10 - 11

KATA        :        -Empi (Shotokan)

-H.J. Kata Nidan (Suzucho)

TE ASHI WAZA :Số 10 - 11 - 12

KUMITE SHIAI :Tập đấu theo Luật WKF

CHƯƠNG TRÌNH THI LÊN KYU 2 (Đai Xanh 4 vạch Nâu)


1.Kata Koden :    - H.J. Kata Nidan                                        : 10/15 đ

2.Kata Shiai :        -Empi                                               : 10/15  đ

3.Kumite :

-Thực hiện 3 kỹ thuật Ippon Kumite từ 16 - 30   : 10/15 đ

-Thực hiện 3 kỹ thuật Ippon thời điểm từ 1-15    : 10/15 đ

-Đấu 01 trận theo luật W.K.F.                                      : 10/15 đ

Điểm trung bình đạt     : 50/75 đ

No comments