Ads1

DACHI WAZA ( BỘ TẤN PHÁP) - PHẦN II

Để tiếp theo bài học "Bộ tấn pháp Suzucho Karatedo" chúng tôi giới thiệu tới các bạn DACHI WAZA ( BỘ TẤN PHÁP) - PHẦN II cụ thể như sau:12. Te Noji Dachi13. Kokutsu Dachi14. Tsuru Ashi Kake Dachi15. Sanchin Dachi16. Sochin Dachi17. Han Kiba Dachi18. Hangetsu Dachi19. Fudo Dachi20. Han Kokutsu Dachi21. Han Fudo Dachi (dùng trong Bassai Dai).22. Moto Dachi = Han Zenkutsu DachiLưu ý : Trong 22 thế tấn của Suzucho, Tấn số 19 ( Fudo Dachi ) không giống như FUDO của ShotoKan và tấn số 22 (Moto Dachi ) chính là Fudo của ShotoKan .


Trên đây là toàn bộ bộ tấn pháp đặc trưng của hệ phái Suzucho Karatedo, các bạn sẽ học võ bằng hình ảnh ở trên nhé.

(Theo Hệ Phái Suzucho Karatedo)

No comments