Ads1

NHỮNG BỘ KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG KARATE

Kỹ thuật cơ bản trong Karate (Kihon) (基本) được tập luyện từ các kỹ thuật cơ bản (kỹ thuật đấm, động tác chân, các thế tấn), thân pháp, nhãn pháp, hơi thở trong từng kĩ thuật của môn võ. Đây là thể hiện "mặt chung" của môn võ mà phần lớn mọi người thừa nhận

Kỹ thuật cơ bản (Kihon) (基本) được tập luyện từ các kỹ thuật cơ bản (kỹ thuật đấm, động tác chân, các thế tấn), thân pháp, nhãn pháp, hơi thở trong từng kĩ thuật của môn võ. Đây là thể hiện "mặt chung" của môn võ mà phần lớn mọi người thừa nhận

Những kỹ thuật căn bản trong Karate gồm có:

 • Dachi Waza ( Tấn pháp)

 • UKE WAZA ( Bộ tay đỡ)

 • Tzuki Waza ( Bộ đấm)

 • Geri Waza ( Bộ đá)

 • Hiji Waza ( Bộ Gối)

 • Empi Waza ( Bộ chỏ)

 • Uchi Waza ( Bộ đả)

 • Nukite Waza ( Bộ đâm, điểm, xỉa)


Ngoài ra có Kihon Kumite:

 • Gohon Kumite

 • Sanbon Kumite

 • Ippon Kumite

 • Jyu Ippon Kumite


Trên đây là một số những kỹ thuật căn bản trong Karate để tìm hiểu thêm sâu hơn và góp ý các bạn vui lòng comment phía dưới để chúng tôi tham khảo thêm tài liệu và cung cấp thêm cho các bạn chính xác hơn.

 

 

 

No comments