Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 8)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 8)


A-Tấn công tay trên trục

B-Cùng với lúc Tobi lên cao: Hidari Osae Uke (đè)+ Migi Jodan Tsuki(3 h.)


(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments