Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Tấn công 5)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Tấn công 5)

A-Đang giao động: Hidari Moto: Bất ngờ đệm chân phải lên để nhập sâu chân trái vào ghi điểm tay trước - việc nhập nầy làm cho B phải thối lui sâu - A tiếp tục nhanh: Migi Mae Geri hạ nhập chân phải, tay trái đè, tay phải thọc thẳng vào ngực B: Migi Zenkutsu + Hidari Otoshi Osae Uke + Migi Chudan Tsuki - ghi điểm xong chuyển chân phải qua hướng số 3 hoặc số 4 Zanshin.(5 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments