Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 15)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 15)


A-Tấn công trên trục

B- Okuri qua xéo trái hoặc phải - khi hoàn tất có tấn: Hidari Neko hoặc Migi Neko - Tiếp tục phản nhanh đòn chân vào vùng trung đẳng (hoặc thượng đẳng): Chudan Mawashi Geri, hạ nhập: Gyaku Tsuki, thoát nhanh Zanshin.(5 h.)
(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments