Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 14)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 14)


A-Tấn công trên trục

B-Như chiêu 13 nhưng đòn đá phản công là: Migi Jodan hoặc Chudan Mawashi Geri, hạ nhập: đòn tay liên hoàn áp đảo vào vùng trung đẳng của A(6 h.)
(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments