Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 1)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 1)


A-Tấn công tay sau trên trục

B-Nhập trực diện: Hidari Osae +  Migi Chudan Tsuki, thoát Zansin. (3h.)


(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments