Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 20)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 20)


A-Tấn công Mae Geri

B-Cùng với lúc chuyển chân sau qua hướng 4: Migi Kokutsu + Hidari Gedan Osae Barae  tiếp tục nhập nhanh: Hidari Zenkutsu + Gyaku Tsuki- thoát nhanh Zanshin.(4 h.)
(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments