Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Tấn công 7)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Tấn công 7)

26.06.2013 23:46

A-Đang giao động: Hidari Moto: dứ vai, tay, eo...nhập nhanh chân trước - tấn công tay sau - tiếp tục: Migi Gedan Ashi Barae - ổn định nhanh tư thế của chân phải, ghi điểm đòn tay liên hoàn vào mặt, ngực - lui Zanshin.(5 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karated

No comments