Ads1

Kỹ thuật Yoko UkemiYoko Ukemi nghĩa là té nghiêng về một bên (Yoko). Yoko Ukemi chia ra làm 2 loại: Migi Yoko Ukemi (té nghiêng bên phải) và Hidari Yoko Ukemi (té nghiêng bên trái).

Khái quát: Nếu té bên phải, trước tiên bạn bước chéo chân phải lên phía trước chân trái rồi ngả người về bên phải, khi tiếp đất chú ý đập tay (đập cả cánh tay xuôi theo chiều cơ thể) và ngóc đầu lên không để đầu chạm đất. Té bên trái thì cũng các bước như thế nhưng thực hiện ở bên trái.
Yoko Ukemi thường được sừ dụng nhiều nhất khi Tori thực hiện các đòn quét chân (De Ashi Barai, Okuri Ashi Barai...) hoặc một số đòn dạng Yoko Sutemi Waza (đòn hy sinh, Tori té nghiêng) như Yoko Gake


 

* Khi mới tập thì có thể tập theo thế ngồi xổm:

Migi Yoko Ukemi

 

 

Hidari Yoko Ukemi

 

 

* Thuần thục rồi thì tập té khi đứng:

Migi Yoko Ukemi

 

 

Hidari Yoko Ukemi

 


No comments