Ads1

LUYỆN NỘI LỰC

Bình thường Nội lực tản mát trong khắp cơ thể. Chúng ta biết rằng, trong một lúc cấp thời nào đó, để thoát hiểm và bảo vệ sinh mạng, một người bình thường không hề tập luyện gì cả có thể nhảy qua một bức tường cao ba thước, vác một vật nặng hàng trăm ký, xô ngả cả một táng đá. Lịch sử Việt Nam có ghi: "Cô gái dân quân Ngô Thị Tuyển - cầu hàm rồng Thanh Hoá đã dũng cảm vác 2 hòm đạn nặng hơn 2 lần trọng lượng cơ thể mình băng băng dưới làn đạn địch, vận chuyển cho bộ đội tiêu diệt quân thù". Nhưng đây chỉ là hiện tượng nhất thời, không lặp lại được. Đó chính là vì, trong lúc nhất thời này, toàn bộ Nội lực đã được huy dộng và tập trung vào một vùng của cơ thể để đạt một mục tiêu.

Luyện Nội lực là lặp đi lặp lại sự tập trung Khí và Đan điền, vùng mà Lão tử cho rằng Khí dư thừa được tích tụ lại như một trái banh, nên Đan điền còn được gọi là " cái lò của sự sống".

No comments