Ads1

LUYỆN VÕ BẤT LUYỆN CÔNG, CẢ ĐỜI CŨNG NHƯ KHÔNG

Karatedo là Karate khi nó đã được dạy ở Trung Quốc và Okinawa. Karatedo là “con đường” của Karate, được xem như là một quan niệm sống . Mong muốn con người, của cá nhân là được học về những quan điểm và triết học của Phương Đông thì sẽ tìm thấy được qua việc tập luyện Karatedo. Trong Karatedo không có những phương pháp nào dễ dàng cả , mà người tập phải thật sự muốn học và phải học chăm chỉ . ”Con đường “ nghĩa là gì ? - “đạo” nghĩa là gì ? :  “Con đường” (đạo) tượng trưng hoá con đường mà đã dẫn đến thành quả . Nó là con đường của những công việc hết sức trừu tượng. Trong Karate con đường đó thể hiện những phương tiện để đạt được ý nghĩa đích thực của cuộc sống qua quá trình tập luyện Karate. Con đường Karate không phải là một con đường dễ dàng, nó thật khó vượt xa so với sự mong đợi. Tuy nhiên nó đã được mang đến qua những kinh nghiệm tự bản thân của các vị Thầy lão luyện, nó trở nên đẹp ngoài sức tưởng tượng.

 

Quá trình tập luyện và rèn luyện Karate không chỉ hạn chế trong phòng tập, bạn phải sống con đường của Karate để trải qua những điều tốt đẹp nhất của nó trao cho bạn. Karate không chỉ là một cách thức dùng để tự vệ hay tấn công, mà nó là một sự biểu lộ của cuộc sống suốt 24g trong 1 ngày, 365 ngày trong 1 năm.... Thực vậy con đường Karate là một môn triết học của cuộc sống, mang đậm tính triết học, nó vượt qua mọi ranh giới của các kỹ thuật tự vệ hiển nhiên mà đi vào “Vương quốc” (lĩnh vực) của sự rèn luyện điều khiển kiểm soát của trí não.

 

Điều hiển nhiên này rất dễ hiểu, đơn giản, chúng ta tất cả đều có thể học được, nó được phản ảnh nhận biết qua trực giác, trực giác đó phải được nhìn thấy, được nuôi dưỡng và được phát triển - Karatedo được ví như là một hạt Giống của CÂY SỒI, là tiềm năng của một cây KHỔNG LỒ nếu nó thật sự được chăm sóc - Còn bên trong Karatedo là tiềm năng của một con người mới : Một con người có rất nhiều khả năng sẽ làm anh ta được tôn trọng và tự tin, đây chính là dành cho bạn để nuôi dưỡng, nghiên cứu, học hỏi và lại tiếp tục học hỏi .

No comments