Ads1

Vimido - Đạo Làm Con - Quách BeemKhi đấng sinh thành sinh ta ra đời ,

Cảm ơn ông trời cho ta kiếp người ,

Phải sống thế nào : để Cha đừng buồn ,

Phải sống thế nào : để Mẹ được vui ,

Tình Cha bao la như núi cao ngang trời ,

Tình Mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông ,

Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người ,

Chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta ,

Dù Cha ra sao cũng luôn là Đấng Sinh Thành ,

Dù Mẹ làm sao cũng luôn Mang Nặng Đẻ Đau ,

... Chỉ 1 giây thôi ... Nhắm mắt quên cuộc đời ...

Chỉ 1 giây thôi hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta ...

Chỉ 1 giây thôi ... Nhắm mắt quên tất cả,nghĩ tới Cha Mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương ...

No comments