Ads1

Kích thước size võ phục trẻ em

Sizing Thông tin

Để tiện cho bạn, chúng tôi cũng đã liệt kê kích thước trung bình thống nhất theo độ tuổi cho cả nam và nữ.
KíchCaoTrọng lượngEo
# 00.000Đối với trẻ mới biết đi
# 0000Đối với trẻ em rất nhỏ
# 0003 '5 "-3' 8"30 - 45 lbs.18 "-27"
# 003 '9 "-4"40 - 60 lbs.20 "-29"
# 04 '1 "-4' 4"55 - 70 lbs.22 "-32"
# 14 '5 "-4' 8"65 - 90 lbs.25 "-36"
# 24 '9 "-5'85 - 110 lbs.28 "-39"
# 35 '1 "-5' 4"105 - 140 lbs.30 "-42"
# 45 '5 "-5' 8"135 - 170 lbs.31 "-45"
# 55 '9 "-6'165 - 200 lbs.33 "-48"
# 66 '1 "-6' 3"190 - 220 lbs.35 "-50"
# 76 '3 "-6' 5"210 - 260 lbs.38 "-52"
# 86 '5 "-6' 8"225 - 290 lbs.

Cho namLứa tuổiKích
4 1/2 - 6# 000
6 - 7# 00
7-9# 0
9-11# 1
11-13# 2

Cho nữLứa tuổiKích
4 - 6# 000
6 - 7# 00
7 1/2 -9# 0
9 1/2 - 11# 1
11-12# 2No comments