Ads1

BỘ MÔN SUZUCHO KARATE DO NGỌC LẶC THANH HÓA

Huấn luyện viên Vương Quang Tùng sinh năm 1980 tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, là sinh viên trường Đại học Vinh niên khóa 2000-2005, theo học võ Karatedo tại câu lạc bọ Đoàn trường Đại học Vinh do thầy Phạm Hoàng Tiêm và thầy Phạm Hoàng Hải phụ trách chỉ dạy. Sau trở thành một môn đồ và làm trợ lý Huấn luyện viên của Câu lac bộ cho đến khi tốt nghiệp ra trường.

Năm 2006, công tác tại Trung tâm VHTT-TDTT  huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Sau thời gian ổn định công tác và huấn luyện một số em ở địa phương. Ngày 09/8/2008 được sự cho phép của Chính quyền, Ban ngành Huyện nhà, sự quan hỗ trợ, giúp đỡ của BCH Hệ phái Suzucho Karatedo và thầy Trưởng tràng Lê Văn Thạnh, Câu lạc bộ Karatedo Huyện Ngọc Lặc thuộc Trung tâm VHTT-TDTT  huyện Ngọc Lặc quản lý chính thức được thành lâp.Tham gia giải thi đấu Karate Tỉnh Thanh Hóa

Qua quá trình hoạt động CLB đã thu hút được đông đảo võ sinh tham gia tập luyện và đã có những đóng góp chung vào thành tích thể thao địa phương, cũng như sự phát triển của Karatedo Hệ phái Suzucho.

(Theo Hệ Phái Suzucho Karatedo

No comments