Ads1

Chưởng môn đời thứ II Suzuki Tokuo

Chưởng môn đời thứ II Suzuki TokuoChưởng môn Suzucho Karatedo đời thứ II
 Chưởng môn Suzucho Karatedo đời thứ II
Ảnh: Chưởng môn đời thứ II Suzuki Tokuo.Võ sư Suzuki Tokuo sinh ngày 25 tháng 3 năm 1957, tại Huế. Là con trai trưởng của thầy Suzuki Choji. Võ sư được tập luyện Karate-Do từ lúc còn nhỏ. Sau khi Chưởng môn Suzuki Choji qua đời, Võ sư Suzuki Tokuo đăng quang Chưởng môn đời thứ II Hệ phái Suzucho Karate-Do, ngày 04 tháng 02 năm 1996, tại Tagazoshi, Miyagiken, Japan.

No comments