Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 29)

A-Tấn công: Migi Jodan Mawashi Geri

B-Đang Hidari Moto, đưa tay trái lên: Hidari Jodan Tate Haishu Uke - cùng với lúc rê chân phải qua hướng 4 (kỹ thuật này gọi là phối hợp với thân pháp để đở) B tiếp tục phản nhanh đòn chân: Vẫy chân trái lên: Hidari Chudan Yoko Geri, hạ nhập Gyaku Tsuki-thoát nhanh Zanshin.(5 h.)


(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments