Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 27)

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 27):

A-Tấn công: Migi Jodan Gyaku Geri

B-Chuyển chân trái lui hướng 6:Hidari Kokutsu + Migi Chudan Tate Shuto Uke - chuyển tấn nhanh: Migi Zenkutsu + Gyaku Tsuki-thoát nhanh Zanshin.(4 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments