Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 26)

A-Tấn công: Migi Yoko Geri

B-Rê nhanh chân trước lui sau: Migi Neko + Migi Gedan Osae Harae - chân sau tung nhanh đòn đá: Migi Chudan Mawashi Geri, hạ nhanh: Migi Zenkutsu + gyaku Tsuki, thoát nhanh zanshin.(5h.) 

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments