Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 6)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 6)


A-Tấn công tay trên trục

B-Chuyển lui xéo hoặc ngang trái hoặc ngang phải để làm mất khoãng cách đòn của A - tiếp tục chính tay trước phản nhanh Ura Ken Uchi. Thoát Zansin. (4h)


(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments