Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Tấn công 6)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Tấn công 6)


A-Đang giao động: Hidari Moto: Rê chân trái đến để rút ngắn khoảng cách, có dứ tay trái (động tác dứ này làm cho B phải tập trung vào vùng mặt) A tiếp tục nhanh: Migi Mae Geri - đòn đá này có thể bị B đỡ chặn, do đó đá xong hạ nhập ngay: Hidari Otoshi Osae Uke +  Migi Chudan Tsuki - lướt nhập nhanh: Migi Jodan Ura Ate - ghi điểm xong rê lui trên trục để có Zanshin.(6 h.)


(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments