Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 12)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 12)


A-Tấn công trên trục.

B-đang Hidari Moto: Rê chân trái lui sau chân phải 1 bộ như Tobi Maki, chưa hoàn thành thế tấn, chân phải đã tung lên Mae Geri, hạ nhanh Gyaku Tsuki - thoát  Zanshin.(4h)


(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments