Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Tấn công 2)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Tấn công 2)


A-Đang giao động: Nhập chân trái ghi điểm điểm tay trước, có đệm chân sau lên - tiếp tục đòn Gyaku của tay sau (đó là kỹ thuật 2 bước) - tiếp tục đổi bước: Chân phải tiến nhanh đến và ghi điểm tay sau hoặc tay trước tuỳ trường hợp: Jodan hoặc Chudan Tsuki.(4 h.)(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments