Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 33)

A-Tấn công tay trên trục

B-Đang Hidari Moto, Okuri lui, Osae đè hoặc đẩy, nhập nhanh chân trái đến Gyaku Tsuki - đổi bước nhanh chân trái đến đánh liên hoàn đòn tay vào vùng thượng đẳng của A-thoát nhanh Zanshin.(5 h.)(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments