Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 30)

A-Tấn công: Migi Jodan Mawashi Geri

B-Đang thủ nghịch: Migi Moto nhưng cũng đưa tay trái lên đở như chiêu 29, tuy nhiên khi rê chân phải về hướng 4 thì cũng phải rê chân trái theo và cặp sát chân phải - tiếp tục dùng chân phải đá vào vùng thượng đẳng: Migi Jodan  Mawashi Geri, hạ nhập: Migi Zenkutsu + Gyaku Tsuki, thoát nhanh Zanshin.(5 h.)(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments