Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 9)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 9)


A-Tấn công tay trên trục

B-Cùng lúc với Tobi Maki lên cao: Hidari Osae Uke(đè)+Migi Ura Uchi (3h)


(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo

No comments