Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 2)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 2)


A-Nhập vào ghi điểm tay trước

B-Cùng với lúc rê nhanh chân sau qua hướng số 6, phản nhanh tay trước vào mặt (hoặc ngực) của A - thoát Zanshin. (3h.)


(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments