Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 16)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 16)


A-Tấn công Mae Geri

B-Cùng với lúc rê nhanh chân sau qua trái hướng 6 hoặc qua phải hướng 4 để làm lệch hướng tấn công của A - tay trái hoặc phải kèm theo một thế gạt đở an toàn: Osae Barae hoặc Harae - tiếp tục nhập sâu chân trước + tay sau ghi điểm-thoát nhanh Zanshin.(4 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments