Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 11)

JYU IPPON KUMITE SUZUCHO KARATE  (PHẢN CÔNG 11)


A-Tấn công tay trên trục

B-Rê nhanh chân trái lui sau  chân phải, khi chưa hoàn thành thế tấn, chân phải tung nhanh đòn đá: Migi Jodan Mawashi Geri, hạ nhanh: Migi Zenkutsu + Gyaku Tsuki - thoát Zanshin.(4 h.)

Lưu ý: Đây cũng như những chiêu sau này, khi nào dùng loại đòn đá tương tự như trên thì phải lưu ý: Việc chuyển chân trước lui sau để tung đòn đá của chân trước phải luôn luôn nhớ: lực xoay khi chân trước chưa hạ xuống mà chân đá đã tung lên thì đòn đá này rất nhanh, mạnh và khống chế lại rất tốt do đó rất dễ ghi điểMigi

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo

No comments