Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 3)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 3)


A-Tấn công tay sau

B-Rê chân trái lui sát chân phải: Hidari Osae Barae cùng lúc chân phải rê đến bước ngắn: Migi Zenkutsu + Chudan Tsuki- thoát Zanshin.(4 h.


(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments