Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 28)

-Tấn công:Migi Jodan Mawashi Geri

B-Chuyển chân phải lui hướng 4: Migi Kokutsukutsu + Hidari Tate Shuto Uke- chuyển nhanh: Hidari Zenkutsu + Gyaku Tsuki-thoát Zanshin.(4 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments