Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Phản công 22)

A-Tấn công: Migi Mae Geri

B-Từ Hidari Moto: Bàn chân trái nguyên vị trí, riêng chân phải chuyển sâu lui sau (như là Migi Kokutsu)  + Hidari Gedan Shuto Harae - chân A chưa kịp rơi xuống, B tiếp tục chuyển nhanh Hidari Zenkutsu + Gyaku Tsuki (nếu được nên có một động tác an toàn của tay trái là hoa một vòng Tsukami) thoát nhanh Zanshin.(4 h.)
(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo

No comments