Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Tấn công 3)

I Y U I P P O N K U M I T E (Tấn công 3)

A-Đang giao động - Từ Hidari Moto, dứ vai, dứ eo....tay trái có đòn an toàn là đòn tạt, nó mở đường cho một đòn dứt điểm của tay sau: Hidari Zenkutsu + Gyaku Tsuki - tiếp tục nhập nhanh chân trước đến bồi tiếp đòn tay trước vào vùng mặt hoặc vùng tam quan của B: Hidari Zenkutsu + Hidari Kuzami Tsuki, chuyển lui trên trục hoặc chuyển lui chéo hướng số 6, Zanshin.(4 h.)


(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments