Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Tấn công 1)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Tấn công 1)

A-Đang giao động, áp đến để có khoảng cách đúng tầm sát thương, nhập chân trái đến ghi điểm tay trước vào vùng Jodan của B - Nhiệm vụ của nó có khi là đòn hư, nhưng nếu ở khoảng cách đúng tầm và đối phương không né tránh kịp thì nó sẽ là đòn ghi điểm Ippon vào mặt - trường hợp nếu đối phương thối lui để làm mất khoảng cách thì nó là đòn hư và chính  khi dứt đòn Kizami ta phải thật nhanh tung tiếp đòn thứ 2 là đòn tay sau (Gyaku Tsuki) để ghi điểm Ippon. (3 h.)


Lưu ý: Khi thực hiện nó phải có Zanshi vì sau đó còn phải thực hiện tiếp Gyaku Tsuki - ngoài ra còn có khi sau nó phải áp dụng thân pháp để công hoặc phản tiếp .

No comments