Ads1

Jyu ippon Kumite Suzucho Karate (Tấn công 8)

J I Y U I P P O N K U M I T E (Tấn công 8)


A-Đang giao động: Hidari Moto: Bất ngờ rút ngắn khoảng cách, dùng chân sau quét chân trước của B (lúc này coi chừng B phản tay sau): Migi Gedan Ashi Barae, nhưng đây chỉ là thế quét hư, chân quét mới thực hiện 1/2 đoạn đường thì chính chân này chuyển nhanh qua tấn Zenkutsu + Gyaku Tsuki - tiếp tục nhập nhanh chân phải đến bồi tiếp Jodan Tsuki - lui lệch hướng để có Zanshin.(5 h.)


(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

No comments